Till alla våra kära shoe-addicts

Vi håller på att förbättra våra tjänster. Därför kommer våran hemsidan att vara stängd till kl.6 på morgonen.